دوره پنجم

دوره پنجم سلسله مسابقات کتاب خوانی در امتداد ظهور، ان شاء ا... از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.