درباره 

بنیاد مهدویت خراسان شمالی با هدف نشر معارف مهدوی و همچنین گسترش فرهنگ کتابخوانی از تابستان ۱۳۹۹ اقدام به برگزاری سلسله مسابقات کتابخوانی تحت عنوان "در امتداد ظهور" نمود. در این مسابقات سعی بر این است که کتاب های انتخاب شده با بررسی کارشناسان بنیاد یک سری مطالعاتی مهدوی را نیز شامل شوند. همچنین سعی می شود تا این مسابقات با همکاری سازمان ها و دبیران نماز و مهدویت فعال در ادارات به صورت سازمانی نیز برگزار شود.

مشارکت

مسئولین فرهنگی سازمان ها، ادارات و موسسات دولتی یا خصوصی که مایل به همکاری در اجرای این دوره از مسابقات هستند می توانند از طریق شماره تلفن  زیر و یا فرم تماس با جناب آقای نامجو مسئول فرهنگی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) خراسان شمالی، تماس حاصل فرمایند.