معرفی کتاب

      این مسابقه با محوریت کتاب زیر برگزار خواهد شد

خانه بهشتی - اصول و روش های دعوت فرزندان به نماز

مولف: محمد داودی
ناشر: ستاد اقامه نماز
تعداد صفحات: 240
نماز عبادتی مهم و از ارکان پنج گانه دین اسلام است. نماز از چنان اهمیتی برخوردار است که قبول یا رد شدن دیگر اعمال به آن بستگی دارد. نماز ستون خیمه دین، رأس اسلام و صورت و ویترین دین است. به همین ��هت، در آموزه های دینی بر اقامه نماز بسیار تأکید شده است.

جهت مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

کتاب حاضر اثری از دکتر محمد داودی می باشد که توسط انتشارات ستاد اقامه نماز منتشر شده است.
نماز عبادتی مهم و از ارکان پنج گانه دین اسلام است. نماز از چنان اهمیتی برخوردار است که قبول یا رد شدن دیگر اعمال به آن بستگی دارد. نماز ستون خیمه دین، رأس اسلام و صورت و ویترین دین است. به همین جهت، در آموزه های دینی بر اقامه نماز بسیار تأکید شده است. در فصل اول اهمیت و جایگاه، آثار و برکات اقامه نماز و از طرفی جایگاه خانواده در اسلام و نقش آن در آموزش و اقامه نماز بیان شده است. در فصل دوم، نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز، شامل نقش زمینه سازی، الگویی، آموزشی، نظارتی و مراقبتی توضیح داده شده است. فصل سوم به اصول هدایت و راهنمایی فرزندان به نماز و فصل چهارم به روش ها و راهکارهای عام در دعوت به نماز، اختصاص یافته است. در فصل پنجم روش ها و راهکارهای خاص دعوت به نماز بررسی شده است. در این فصل روش های ویژه دوره پیش از دبستان، دوره دبستان و دوره دبیرستان به صورت جداگانه بیان شده است. فصل ششم به موانع گرایش و پایبندی فرزندان به نماز پرداخته است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
" انذار به معنای اعلام خطر و تبشیر به معنای مژده دادن است. رساندن هر نوع خبر ناگواری انذار نیست؛ بلکه انذار، چنان که طریحی در مجمع البحرین به صراحت گفته است "عبارت است از ابلاغ پیام، همراه با ترساندن". به همین دلیل هر انذاری مستلزم اِخبار و آگاه کردن از عواقب ناخوشایند آن است؛ اما هر آگاه کردن و خبر دادن از عواقب ناخوشایندی انذار نیست."

مشارکت

سازمان های مشارکت کننده در اجرای سری پنجم مسابقه
ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عجل ا... تعالی فرج الشریف)

ستاد اقامه نماز خراسان شمالیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالیبنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود خراسان شمالی